Despre noi

 

1.  Cabinet Individual de Avocatură Constantin Corina, prestează servicii juridice în materie: comercială,

societăţi/asociaţii/fundaţii, recuperari datorii, drept civil, familiei, contencios administrativ si fiscal, muncii, executare silita, imobiliară, penală.

Efectuăm servicii de

o -reprezentare/asistare a persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţelor de judecată de orice grad,

precum şi în faţa oricăror autorităţi publice;

o -redactare cereri, acţiuni, contracte, tranzacţii, notificări, şi orice alte acte cu caracter juridic cu

posibilitatea atestării identităţii părţilor, datei şi conţinutului lor;

o -asistarea clienţilor la negocieri în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiilor;

 

2. Cabinet Individual de Insolvenţă Constantin Corina, oferă servicii de înalt nivel profesional pe piaţa

procedurilor de pre-insolvenţă, insolvenţă şi de lichidare voluntară.

 

Deoarece, în mod frecvent, activitatea noastră se interferează cu aspecte ce ţin de alte domenii de activitate, tangente sau mai puţin, cabinetul nostru întreţine relatii de colaborare cu: executori judecătoreşti, notari publici, experţi contabili/evaluatori,  consilieri bancari.

Sub aspect logistic, cabinetul nostru este dotat cu o bibliotecă juridică, beneficiind de abonamente la importante publicații de specialitate, echipament tehnic şi programe de calculator specifice de ultimă generaţie, desfăşurându-şi activitatea într-un spaţiu corespunzător.

Practica acumulată de-a lungul anilor, a făcut ca serviciile prestate de către cabinetul nostru să se dezvolte, sub aspectul nivelului calitativ şi cantitativ .

Experienţa noastră este confirmată, de asemenea, şi de stabilitatea relaţiilor cu clienții noștri în prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică, dezvoltând, în cele mai multe cazuri, colaborări de lungă durată.

Cu toate acestea, ne exprimăm convingerea că suntem expuşi unor provocări profesionale, economice şi sociale continue, motiv pentru care cautăm să dezvoltăm şi să adaptăm serviciile noastre juridice la noile condiţii sociale, economice şi juridice, în aşa fel încât să fim în măsură să răspundem pozitiv și cu celeritate oricăror exigenţe ale actualilor şi potenţialilor clienţi.

În concluzie, având în vedere specificul serviciilor pe care le furnizăm şi a sistemului de lucru implementat în cadrul cabinetului, vă asigurăm că vă putem presta servicii juridice/insolvenţă indiferent de locul în care aveţi sediul social sau în care vă desfăşuraţi efectiv activitatea comercială.

Prin fiecare misiune efectuată, ne străduim să ne asumăm rolul de garant al drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice/juridice, succesul acestora fiind măsură succesului nostru.

 Site-ul creat exprimă voinţa de informare a potenţialilor clienţi despre serviciile oferite şi opurtunităţile de afaceri legate de procedura de insolvenţă.