Motto:

 

"The Law is the last result of human wisdom acting upon human experience

for the benefit of the public" 

 

Samuel Johnson

 

 

Subscrisa, CII Constantin Corina, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC G.L.Ecologia SRL, conform încheierii civile nr.1684/19.12.2019 pronunţată de Tribunalul Tulcea – Secția civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1639/88/2019, organizează:

 

 

 

SELECŢIA DE OFERTE

 

 în vederea desemnării:

 

 

 

·         Desemnarea unui operator economic autorizat conform Legii 16/1996, în vederea prelucrării

 

arhivistice, păstrării şi conservării, utilizării documentelor create de debitorul intrat în procedură. Criteriul de selecţie constă în cel mai mic preţ oferit (oferta cea mai avantajoasă).

 

·         Desemnarea unui expert contabil care să întocmească raportul privind cauzele şi împrejurările

 

care au condus societatea la starea de insolvenţă, identificând şi eventuala incidenţă a art.169 Legea 85/2016. Criteriul de selecţie constă în cel mai mic preţ oferit (oferta cea mai avantajoasă).

 

 

 

 

 

Ofertele vor fi depuse până cel târziu în data de 28.09.2020, ora 12.00.

 

Relaţii suplimentare: Tel : 0744318436, E-mail :constantincorinalex@yahoo.com,

 

site : www.corinaconstantin.ro

 

 

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

SC Procom Dual SRL prin lichidator, CII Constantin Corina, cu sediul profesional în jud.Tulcea, mun.Tulcea, str.Babadag, nr.161, în temeiul art.116 Legea 85/2006,

Anunţă organizarea - la sediul lichidatorului judiciar din jud.Tulcea, mun.Tulcea, str.Babadag, nr.161, în fiecare zi de luni, ora 11.00, începând cu 14.08.2017, vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a şedinţelor de vânzare prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri imobile din patrimoniul debitoarei:

- teren agricol: teren intravilan de 8.138 mp situat în intravilanul loc.Poarta

Albă, jud.Constanţa, la suma de 4 euro/mp;

-  construcţii/grajduri şi teren aferent situat în loc.Poarta Albă,jud.Constanţa

(100.000 Euro).

Vânzarea se desfăşoară conform regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 19 iulie 2016.

Preţul de pornire la licitaţie nu conţine T.V.A.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la lichidator.

Garanţia de participare este de 10 % din valoarea bunului respectiv şi se depune cu cel puţin 24 de ore înaintea licitaţiei.

Bunurile se vând libere de orice sarcină, în temeiul prevederilor art.53 Legea 85/2006.

Informaţii detaliate cu privire la bunurile oferite spre vânzare, regulamentul de vânzare la licitaţie publică, precum şi caietul de sarcini, se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon 0744 31 84 36.

 

 

 

 

 

CII Constantin Corina